ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਫਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੁਨਮਿੰਗ ਸਲੋਬਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਕੁਨਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 0:00 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੁਨਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਨਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ, ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕੁਨਮਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੋਦਾਮ ਜਿਨਮਾ ਜ਼ੇਂਗਚਾਂਗ ਮੈਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕੁਨਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੋਦਾਮ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ।ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲਾ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੋਦਾਮ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ (ਕਸਟਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਆਪਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫਾਰਮ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਵਾਰਕ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "yunzhisuo" ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਬੈਚ ਦੁਆਰਾ "yunzhisuo" QR ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੁਨਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਜਾਂ ਡੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਫਲਾਂ ਨੂੰ "ਕਲਾਊਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ" QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜਨਵਰੀ-18-2022